Alle berichten van Marvin Hendriks

Speerpunten 2021

De speerpunten van 2021 waar wij ons extra voor inzetten:

 • Het matigen van huurprijsverhogingen
 • Huurverhoging baseren op inkomen en kwaliteit i.p.v. enkel op kwaliteit
 • Beter inzicht in en beperking van servicekosten
 • Heldere aanpak en terugdringen overlast
 • Toewijzen woningen aan inwoners
 • Goede doorstroming voor grotere beschikbaarheid van woningen bevorderen
 • Communicatie woningcorporatie richten op klantgerichtheid en terugkoppeling
 • Huurders op een actieve manier betrekken bij toekomstige plannen
 • Gezamenlijk vervolgonderzoek inzet m.b.t. het verduurzamen van woningen
 • Achterstallig (ingrijpend) onderhoud (m.n. keukens, natte cellen)
 • Aanpak woningaanpassing (zodat huurders in de toekomst in hun woning kunnen blijven wonen)
 • Wederom een verdubbeling van leden
 • Leegstand aankaarten bij de verhuizingen
 • Zelf aangebrachte voorzieningen (Het ZAV- beleid) (verloren kapitaal bij verhuizing)
 • Huurverhoging bij mutatie

Wat leeft er onder de huurders?

De Huurdersraat wil weten wat er leeft onder de huurders.

Het nieuwe bestuur van De Huurdersraat is voortvarend gestart. Het is met De Woningraat en de gemeenten Lopik en Oudewater in gesprek over welke acties het komende jaar worden ondernomen om het woonklimaat te verbeteren. De afspraken hierover worden vastgelegd in zogenaamde prestatieafspraken.

De Huurdersraat richt zich daarnaast op het speerpunt servicekosten. Er zijn veel vragen onder de leden over hoe die worden berekend en afgerekend. Ook de toewijzing van woningen is een speerpunt van De Huurdersraat. Ten slotte starten binnenkort de onderhandelingen met De Woningraat over de huurverhoging in 2020.

Nadat Oudewater, Benschop en Lopik hun kandidaten hadden voorgedragen, heeft de algemene ledenvergadering zes bestuursleden benoemd. Nieuw zijn Annie Buunen, Mieke Sinke, Sandra Haaksman, Frans van den Heuvel en Teus de Jong (secretaris). Voorzitter Cocky Sluis en penningmeester Gerard van Hooff zijn oudgedienden. Neem hier een kijkje naar de leden.

Om nog beter te weten wat u belangrijk vindt, houdt het nieuwe bestuur binnenkort een enquête onder de huurders. We hopen dat u meedoet!

Wilt u zelf ook lid worden of wilt u misschien een bewonerscommissie oprichten? Klik hier

Enquête

Vul de enquête in en win een boodschappentas van De Huurdersraat!
Als huurder heeft u meer invloed op uw woonsituatie dan u wellicht denkt. Om uw belangen goed te kunnen behartigen is het belangrijk dat De Huurdersraat op de hoogte is van de wensen en meningen van de huurders. Hierom willen we u vragen de volgende enquête in te vullen. Met het beantwoorden van de vragen en het achterlaten van uw emailadres  maakt u kans op een boodschappentas.

Vul de enquête in