Nieuws en agenda

Burendag was een succes!

Om te zorgen dat De Woningraat goed naar ons luistert is het belangrijk dat we veel leden hebben. Om leden te werven hebben we op de nationale Burendag een heel geslaagde kennismaking georganiseerd. De Cabauwse Molen werd bezocht, de uitkijktoren van Roosenboom werd beklommen en de rondreis werd afgerond met ...
Lees meer

De Huurdersraat is officieel!

De huurdersvereniging De Huurdersraat mag zich officieel naar buiten brengen als dé huurdersvereniging voor alle huurders van De Woningraat! Dinsdag 19 december zijn bij de notaris de documenten ondertekend en hiermee is de huurdersvereniging officieel opgericht. Al enige tijd werd er door een groep actieve huurders gewerkt aan een nieuwe ...
Lees meer

Uitnodiging bijeenkomst De Huurdersraat

Maak kennis en praat mee met De Huurdersraat en andere huurders! Thuis is een plek waar je je fijn hoort te voelen. Een prettige leefomgeving en een woning die goed onderhouden en betaalbaar is, dragen bij aan het thuisgevoel. De Huurdersraat zet zich hiervoor in, voor alle huurders van De ...
Lees meer

Prestatieafspraken zijn gemaakt met gemeente Oudewater en De Woningraat

Eind 2017 heeft De Huurdersraat prestatieafspraken gemaakt met de gemeente Oudewater en De Woningraat. De betrokkenheid van De Huurdersraat is belangrijk om de belangen van de huurders te behartigen. In 2018 wil De Huurdersraat bevorderen dat dergelijke afspraken ook in de gemeente Lopik worden gemaakt. Daaraan voorgaand zal zij invloed proberen uit te oefenen op ...
Lees meer

Enquête

Vul de enquête in en win een boodschappentas van De Huurdersraat! Als huurder heeft u meer invloed op uw woonsituatie dan u wellicht denkt. Om uw belangen goed te kunnen behartigen is het belangrijk dat De Huurdersraat op de hoogte is van de wensen en meningen van de huurders. Hierom ...
Lees meer

Agenda

Kernbijeenkomsten De Huurdersraat

Vergaderingen Dagelijks Bestuur

In principe iedere 3e woensdag van de maand;

Locatie Oudewater

Aanvang: 14.00 uur

Einde: 16.00 uur

Komende data:

18 april 2018

16 mei 2018

20 juni 2018

18 juli 2018

22 augustus 2018

19 september 2018

17 oktober 2018

21 november 2018

19 december 2018

Vergaderingen Algemeen Bestuur

24 mei, 2018

27 september, 2018

Kernbijeenkomsten De Huurdersraat

Wilt u zich inzetten voor deze zaken, nieuwe zaken aandragen of betrokken zijn bij de komende prestatie afspraken met gemeenten en De Woningraat? Sluit dan aan bij uw medehuurders in de vervolgbijeenkomst

* 24 mei, om 19.30u in Lopik in De Schouw, M.A.A. Schakelplein 6
* 29 mei, om 19.30u tot 21.00u in Oudewater in het zalencentrum Ontmoetingskerk, Westsingel 2
* 7 juni,  om 19.30u in het voormalige kantoor  van de woningbouwvereniging.