De huurdersvereniging De Huurdersraat mag zich officieel naar buiten brengen als dé huurdersvereniging voor alle huurders van De Woningraat! Dinsdag 19 december zijn bij de notaris de documenten ondertekend en hiermee is de huurdersvereniging officieel opgericht.

Al enige tijd werd er door een groep actieve huurders gewerkt aan een nieuwe huurdersvereniging. Nu mag de huurdersvereniging haar officiële oprichting vieren! Cocky Sluis (beoogd voorzitter) en Hans Tigges (beoogd secretaris) ondertekenden dinsdag, 19 december, bij de notaris de officiële documenten. Gerard van Hooff (beoogd penningmeester) en Gert Bleyenberg (beoogd plv. voorzitter) zijn de overige bestuursleden van het oprichtingsbestuur.

In afwachting van de officiële oprichting van De Huurdersraat, heeft de vereniging i.o. niet stil gezeten. Onlangs is zij aangeschoven bij de gemeente Oudewater om te spreken over de prestatieafspraken tussen de gemeente, De Woningraat en De Huurdersraat. Hierin zijn afspraken gemaakt over onder andere de volgende thema’s: aanbod van woningen, duurzaamheid, leefbaarheid en betaalbaarheid van woningen. Verder heeft De Huurdersraat twee leden van de Raad van Commissarissen van De Woningraat aangewezen als vertegenwoordigers en aanpreekpunt van De Huurdersraat. Deze Raad van Commissarissen houdt intern toezicht op het beleid van het bestuur en algemene zaken binnen De Woningraat. Ook wordt er gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst met de Woningraat waarin de wettelijke rechten concreet worden vastgelegd.

Nu de officiële oprichting van de vereniging rond is zal binnenkort ook de website: dehuurdersraat.nl online gaan voor alle huurders en woningzoekenden in Lopik, Benschop en Oudewater.

Inmiddels zijn al meer dan honderd huurders lid geworden van De Huurdersraat! Wilt u betrokken zijn bij De Huurdersraat, wordt dan ook lid. De Huurdersraat heeft binnen de nieuwe Woningwet zowel een advies- als instemmingsrecht. Door lid te worden steunt u De Huurdersraat en wordt uw stem vertegenwoordigd richting De Woningraat en de gemeenten. De Huurdersraat werkt met actieve kerngroepen in Lopik, Benschop en Oudewater die mensen afvaardigen naar het bestuur.