De speerpunten van 2021 waar wij ons extra voor inzetten:

 • Het matigen van huurprijsverhogingen
 • Huurverhoging baseren op inkomen en kwaliteit i.p.v. enkel op kwaliteit
 • Beter inzicht in en beperking van servicekosten
 • Heldere aanpak en terugdringen overlast
 • Toewijzen woningen aan inwoners
 • Goede doorstroming voor grotere beschikbaarheid van woningen bevorderen
 • Communicatie woningcorporatie richten op klantgerichtheid en terugkoppeling
 • Huurders op een actieve manier betrekken bij toekomstige plannen
 • Gezamenlijk vervolgonderzoek inzet m.b.t. het verduurzamen van woningen
 • Achterstallig (ingrijpend) onderhoud (m.n. keukens, natte cellen)
 • Aanpak woningaanpassing (zodat huurders in de toekomst in hun woning kunnen blijven wonen)
 • Wederom een verdubbeling van leden
 • Leegstand aankaarten bij de verhuizingen
 • Zelf aangebrachte voorzieningen (Het ZAV- beleid) (verloren kapitaal bij verhuizing)
 • Huurverhoging bij mutatie