Maak kennis en praat mee met De Huurdersraat en andere huurders!

Thuis is een plek waar je je fijn hoort te voelen. Een prettige leefomgeving en een woning die goed onderhouden en betaalbaar is, dragen bij aan het thuisgevoel. De Huurdersraat zet zich hiervoor in, voor alle huurders van De Woningraat! Van meerdere huurders kregen we de vraag hoe ze in contact kunnen komen met de Huurdersraat. Daarom organiseren we een bijeenkomst om kennis te maken met De Huurdersraat en andere huurders. Graag vertellen we u meer over de activiteiten van De Huurdersraat en gaan we in gesprek over wat u belangrijk vindt.

Want wat doet De Huurdersraat nu eigenlijk en wat betekent dit voor u als huurder? De huurder heeft meer invloed op de eigen woonomgeving dan u wellicht zou denken. Met de komst van de woningwet in 2015 hebben huurders een steeds belangrijkere positie, met daarbij horende rechten, gekregen. Vanuit deze positie overlegt De Huurdersraat met de gemeenten en De Woningraat over zaken als huuraanpassing, aanbod van woningen voor inwoners of plannen voor nieuwbouwprojecten. Tijdens de bijeenkomst hoort u meer over hoe wij het verschil maken en wat De Huurdersraat voor u kan betekenen als huurder. Wilt u actief betrokken zijn en samen met andere huurders nadenken over zaken die u interesseren? Meer dan honderd huurders hebben zich al gemeld als actief lid.

Waar en wanneer?

5 april van 19.30u tot 21.00u in Lopik in De Schouw, M.A.A. Schakelplein 6
10 april van 19.30u tot 21.00u in Oudewater in het zalencentrum Ontmoetingskerk, Westsingel 2
12 april van 19.30u tot 21.00u in Benschop in Dorpshuis XXL, Oranje-Nassaustraat 31

Na afloop praten we samen na met een drankje en een hapje. Als huurdersvereniging versterken we graag het  contact tussen huurders, dus neem gezellig uw buurman of buurvrouw mee.

Mocht u niet de kans hebben bij de bijeenkomst aanwezig te zijn, dan kunt u ook altijd uw ideeën of vragen mailen naar info@dehuurdersraat.nl. U kunt zich ook kosteloos opgeven als lid of actief lid. Hoe meer huurders lid zijn, hoe beter De Huurdersraat kan opkomen voor belangen van haar achterban. Wilt u een persoonlijk gesprek, dan komen we graag bij u langs.

Wij zien u graag op de bijeenkomst!

Vriendelijke groeten,
Namens De Huurdersraat,