De Huurdersraat wil weten wat er leeft onder de huurders.

Het nieuwe bestuur van De Huurdersraat is voortvarend gestart. Het is met De Woningraat en de gemeenten Lopik en Oudewater in gesprek over welke acties het komende jaar worden ondernomen om het woonklimaat te verbeteren. De afspraken hierover worden vastgelegd in zogenaamde prestatieafspraken.

De Huurdersraat richt zich daarnaast op het speerpunt servicekosten. Er zijn veel vragen onder de leden over hoe die worden berekend en afgerekend. Ook de toewijzing van woningen is een speerpunt van De Huurdersraat. Ten slotte starten binnenkort de onderhandelingen met De Woningraat over de huurverhoging in 2020.

Nadat Oudewater, Benschop en Lopik hun kandidaten hadden voorgedragen, heeft de algemene ledenvergadering zes bestuursleden benoemd. Nieuw zijn Annie Buunen, Mieke Sinke, Sandra Haaksman, Frans van den Heuvel en Teus de Jong (secretaris). Voorzitter Cocky Sluis en penningmeester Gerard van Hooff zijn oudgedienden. Neem hier een kijkje naar de leden.

Om nog beter te weten wat u belangrijk vindt, houdt het nieuwe bestuur binnenkort een enquête onder de huurders. We hopen dat u meedoet!

Wilt u zelf ook lid worden of wilt u misschien een bewonerscommissie oprichten? Klik hier