De Huurdersraat behartigt de algemene belangen van de huurders van De Huurdersraat. Wij staan in direct contact met huurders om hen op een effectieve manier te vertegenwoordigen. Sinds de invoering van de woningwet zijn huurdersorganisaties een volwaardige overlegpartner van woningcorporaties en gemeenten. De Huurdersraat heeft hiermee invloed op de woon- en leefomgeving van huurders van De Woningraat. De Huurdersraat overlegt met en adviseert gemeenten en De Woningraat over het woonbeleid en huurderszaken. Wij zetten ons in voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, en de leefbaarheid van de buurt.

Huurders hebben invloed!

De huurder heeft meer invloed op de eigen woonomgeving dan u wellicht zou denken. Met de komst van de woningwet in 2015 hebben huurders een steeds belangrijkere positie, met daarbij horende rechten, gekregen. In de samenwerkings-overeenkomst met De Woningraat is dat verder uitgewerkt.

1. Recht op informatie

Aangaande bepaalde zaken kan De Woningraat zijn beleid niet zomaar veranderen zonder eerst de huurdersvereniging te informeren. Wanneer De Woningraat bijvoorbeeld aanpassingen wil doen in de voorzieningen in een wooncomplex of in de leefbaarheid in de buurt, dan moeten eerst De Huurdersraat en direct betrokken huurders daarover worden geïnformeerd.

2. Adviesrecht

De Huurdersraat kan De Woningraat adviseren over voorgenomen wijzigingen in het beleid. Als u als huurder vindt dat zaken beter kunnen of anders moeten, dan kunt u dat bij ons aangeven. De Woningraat kan -delen van- dit advies alleen met goede argumenten terzijde schuiven.

3. Instemmingsrecht

Bij wijzigingen in het beleid die direct van invloed zijn op de huurder, zoals wijzigingen in de servicekosten, hebben huurders zelfs instemmingsrecht. Zonder deze instemming kan De Woningraat niet zomaar zaken en diensten wijzigen.

De speerpunten van 2019 waar wij ons extra voor inzetten:

  • Beter inzicht in en beperking van de servicekosten
  • Heldere omgang en terugdringen overlast
  • Toewijzen woningen aan inwoners van werkgebied De Woningraat
  • Energiebesparingsmaatregelen en duurzaamheid
  • Goede doorstroming voor betere beschikbaarheid van woningen
  • Een huuraanpassing die past bij de kwaliteit van de woning
  • Nogmaals verdubbeling ledenaantal
  • Huurders op een actieve manier betrekken

Regelmatig zullen er bijeenkomsten worden gehouden in de drie kernen waar actuele zaken worden besproken. U bent als huurder van harte welkom daarbij aanwezig te zijn. Het is dé manier voor u om rechtstreeks input te leveren en voor ons om van u te horen.

Wilt u met ons en medehuurders nadenken over de onderwerpen die u interesseren? Dat kan! Meer dan honderd huurders hebben zich al aangemeld als actief lid.

Wordt Lid!