De Huurdersraat is de vereniging van huurders voor huurders!

De Huurdersraat is een onafhankelijke vereniging die zich primair inzet voor de huurders van de woningcorporatie De Woningraat. Deze corporatie beschikt over ongeveer 2.000 woningen in Oudewater, Lopik en Benschop.

De Huurdersraat is ontstaan naar aanleiding van de fusie tussen de Woningbouwvereniging Oudewater, de Woningbouwvereniging Goed Wonen en de Woningbouwvereniging Lopik in 2017. Door De Huurdersraat zijn nu ook de huurders van de verschillende kernen verenigd. Het resultaat is één representatieve, actieve en deskundige huurdersbelangenorganisatie die bijdraagt aan de kwaliteit van de dienstverlening en van de lokale volkshuisvesting.

'Samen sterk staan, met tegelijkertijd genoeg ruimte voor de lokale verschillen.'

De vereniging

De vereniging kent drie kernen, te weten Benschop, Lopik en Oudewater. Deze kernen hebben ieder een kerngroep die bestaat uit de actieve leden uit de betreffende kern van de vereniging. De kerngroep probeert doelen en plannen van de vereniging van huurders van De Woningraat op het niveau van de kern te realiseren en behartigt de belangen van de huurders en woningzoekenden van de kern op het niveau van de kern.

Ieder lid dat actief wil worden, kan zich bij de kerngroep aansluiten. Vanuit de kerngroepen kunnen drie leden worden voorgedragen voor het algemeen bestuur. Het streven is om van alle kernen evenveel leden in het algemeen bestuur te hebben.

Er bestaat ook de mogelijkheid om werkgroepen rond bepaalde thema's in te stellen. Dat kan zowel op kernniveau als corporatieniveau.

Meerdere huurders hebben zich al aangemeld als actief lid! Wilt u ook actief worden en meedenken over huurderszaken neem dan contact me ons op! klik hier

Word ook actief!

Denkt u wel eens na over uw woonomgeving, uw woning of hoe De Woningraat zaken zou kunnen aanpakken? Wilt u uw kennis inzetten voor uw omgeving? Neem dan contact op met De Huurdersraat! Geef je op voor één van de werkgroepen en denk samen met andere huurders na over zaken die u interesseren. De inwoners zelf maken de buurt!

Het algemeen bestuur

De leden van het algemeen bestuur zijn allemaal huurders van De Woningraat en zetten zich vrijwillig in voor De Huurdersraat. Graag maken zij kennis met u.

Mieke Sinke
Voorzitter

Ik woon in Lopik en vind het belangrijk me in te zetten voor de huurders.

Ik hoop dat we als bestuur op een constructieve manier kunnen overleggen met de huurders, De Woningraat en de Gemeente voor het gezamenlijke doel van goede en betaalbare woningen, nu en in de toekomst.

Teus de Jong
Secretaris

Mijn naam is Teus de Jong en ik woon sinds 1990 in Benschop.

Ook werk in in Benschop. 

De reden dat ik me bij De Huurdersraat heb aangemeld en onderdeel ben van het bestuur is omdat ik mijn stem wil laten horen naar De Woningraat toe.

Samen met mijn mede bestuursleden wil ik ervoor zorgen om een gezond huurders klimaat te bewerkstelligen.